Bảng giá - SSE

1 Smart Cloud Accounting

STANDARD
1,800,000
06 tháng
 • Đầy đủ 12 phân hệ nghiệp vụ
 • Bảo mật chứng thư số SSL
 • Sao lưu hàng ngày
 • Hỗ trợ 24/24
 • Không giới hạn người dùng và chứng từ
 • Tài liệu hướng dẫn sử dụng
 • Hỗ trợ 24/24
 • Kế toán giá thành dịch vụ
 • Tích hợp hóa đơn điện tử (Miễn phí duy trì hàng năm; Miễn phí sửa đổi mẫu; Tư vấn, hỗ trợ đăng ký)
 • Dung lượng lưu trữ: 1GB (120.000 chứng từ)
PROFESSIONAL
PROFESSIONAL
2,400,000
1 năm
 • Đầy đủ 12 phân hệ nghiệp vụ
 • Bảo mật chứng thư số SSL
 • Sao lưu hàng ngày
 • Hỗ trợ 24/24
 • Không giới hạn dùng và chứng từ
 • Tài liệu hướng dẫn sử dụng
 • Hỗ trợ 24/24
 • Kế toán giá thành dịch vụ
 • Tích hợp hóa đơn điện tử (Miễn phí duy trì hàng năm; Miễn phí sửa đổi mẫu; Tư vấn, hỗ trợ đăng ký)
 • Dung lượng lưu trữ: 1GB (120.000 chứng từ)
BUSINESS
3,500,000
1 năm
 • Đầy đủ 12 phân hệ nghiệp vụ
 • Bảo mật chứng thư số SSL
 • Sao lưu hàng ngày
 • Hỗ trợ 24/24
 • Không giới hạn dùng và chứng từ
 • Tài liệu hướng dẫn sử dụng
 • Hỗ trợ 24/24
 • Kế toán giá thành dịch vụ
 • Tích hợp hóa đơn điện tử (Miễn phí duy trì hàng năm; Miễn phí sửa đổi mẫu; Tư vấn, hỗ trợ đăng ký)
 • Dung lượng lưu trữ: 2GB (240.000 chứng từ)

2 Hóa đơn điện tử

GÓI M300 (300 TỜ)
270,000
1 Năm
 • Hỗ trợ thủ tục đăng ký, thông báo phát hành
 • Miễn phí tích hợp với phần mềm kế toán SSE
 • Miễn phí sửa đổi mẫu (15 mẫu chuẩn)
 • Miễn phí duy trì dịch vụ hóa đơn (10 năm)
 • Giảm giá 50% phí khởi tạo (1.2tr-> 600k)
GÓI M500 (500 TỜ)
GÓI M500 (500 TỜ)
357,000
1 Năm
 • Hỗ trợ thủ tục đăng ký, thông báo phát hành
 • Miễn phí tích hợp với phần mềm kế toán SSE
 • Miễn phí sửa đổi mẫu (15 mẫu chuẩn)
 • Miễn phí duy trì dịch vụ hóa đơn (10 năm)
 • Giảm giá 50% phí khởi tạo (1.2tr-> 600k)
GÓI M1000 (1000 TỜ)
569,000
1 năm
 • Hỗ trợ thủ tục đăng ký, thông báo phát hành
 • Miễn phí tích hợp với phần mềm kế toán SSE
 • Miễn phí sửa đổi mẫu (15 mẫu chuẩn)
 • Miễn phí duy trì dịch vụ hóa đơn (10 năm)
 • Giảm giá 50% phí khởi tạo (1.2tr-> 600k)

3 BHXH điện tử & Chữ ký số

GÓI KHỞI NGHIỆP
1,300,000
1 Năm

Chữ ký số Token key:     900.000VNĐ
Kê khai bảo hiểm xã hội: 400.000VNĐ

GÓI CƠ BẢN
GÓI CƠ BẢN
1,900,000
2 năm

Chữ ký số Token key :    1.250.000VNĐ
Kê khai bảo hiểm xã hội:    650.000VNĐ

GÓI CHUYÊN NGHIỆP
2,200,000
3 năm

Chữ ký số Token key:    1.300.000VNĐ
Kê khai bảo hiểm điện tử: 810.000VNĐ

back to top
Contact