Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành

SSE bảo hành phần mềm và hỗ trợ quý khách hàng 24/24 trong suốt quá trình sử dụng

Nội dung bảo hành

 • Bảo hành các lỗi của chương trình trong quá trình sử dụng.
 • Định kỳ 01 lần/tuần kiểm tra hoạt động của hệ thống, bảo trì lưu dữ liệu.
 • Cập nhật thay đổi thông tư của Nhà nước trước 45 ngày kể từ ngày hạn nộp báo cáo
 • Cập nhật miễn phí các tính năng mới (nếu có)
 • Tự động cập nhật các bản vá lỗi (nếu có)

Phương thức bảo hành: Khi nhận đ­ược thông báo của Bên A, Bên B sẽ phải tiến  hành khắc phục các lỗi của chương trình theo một trong các phương thức sau đây:

 • Sửa lỗi trực tiếp ngay tại thời điểm yêu cầu dịch vụ đối với các sự cố tại máy chủ
 • Sửa lỗi trực tiếp qua Internet ngay tại thời điểm yêu cầu dịch vụ đối với các sự cố tại máy trạm của khách hàng

Hỗ trợ sử dụng

 • Khi Bên A có yêu cầu, Bên B sẽ trợ giúp ngư­ời sử dụng phần mềm của Bên A về sử dụng phần mềm cung cấp theo Điều 1 từ xa (điện thoại, Fax, E-mail, Chat)
 • Hỗ trợ sử dụng không bao gồm các công việc sau đây:
  • Vào chứng từ, số liệu, số dư­ và các công việc hạch toán khác.
  • Khắc phục các sự cố do hỏng phần cứng hoặc virus.
  • Đào tạo thêm ngư­ời sử dụng chư­ơng trình cho Bên A.

Sao lưu dữ liệu

 • Dữ liệu được sao lưu hàng ngày vào lúc 0h
 • Số lượng phiên bản sao lưu 05 phiên bản
back to top
Contact