Hỗ Trợ

Hỗ Trợ

SSE luôn sẵn sàng hết lòng phục vụ quý khách hàng

Hỗ Trợ

Qua điện thoại
Trong giờ hành chính Quý khách có thể liên hệ với chúng tôi theo số 02 435 68 22 22 số máy lẻ từ 102->109
Ngoài giờ hành chính Quý khách hàng thể liên hệ trực tiếp theo các số Hotline 24/7: 09 4258 4285

Qua email, chat và mạng xã hội
Email: Supports@scas.vn; Supports@sse.net.vn
Qua FB: https://www.facebook.com/SSE.NET.VN
Qua Skype:
- Giám đốc: Admin@sse.net.vn; Admin@scas.vn
- Trưởng bộ phận bảo hành: duonghv2015

back to top
Contact